Vláda schválila nový stavební zákon

Pokud jste někdy stavěli dům, jistě víte, jak náročné a vyčerpávající to je. Obíhání úřadů, vyřizování stavebního povolení, nekonečné lhůty a někdy i pocit zoufalství. To by se ale brzy mohlo změnit…

Nový stavební zákon má za cíl především zjednodušit a urychlit vydávání stavebního povolení a to už do 345 dnů a to včetně odvolání a přezkumu. U staveb, kde je nutné posoudit vliv na životní prostředí je pak lhůta 375 dnů. Tyto lhůty jsou maximálním termínem, do kdy musí být stavební povolení vydáno, ve skutečnosti to bude mnohem méně. S těmito maximálními lhůtami se počítá ve složitějších případech, jako je dědické řízení, či doručování do ciziny.

K rychlejšímu vyřizování povolení, zákon zavádí několik nových opatření:

  • Pevně stanovené lhůty pro rozhodování patřičných orgánů (30 dnů na vyjádření, ve složitých případech je možné prodloužit o dalších 30 dní);
  • Fikce souhlasu k vyjádření dotčeného orgánu (v případě nedodržení lhůty se má za to, že úřad nemá žádné připomínky a souhlasí);
  • Opatření proti nečinnosti stavebního úřadu (v případě obecních stavebních úřadů bude platit, že pokud nerozhodnou v patřičných lhůtách, převezme řízení bez odkladu nadřízený krajský úřad a případ dokončí).

 

Stavebník také ušetří svůj čas při obíhání různých úřadů a získávání razítek, aby mohl vůbec požádat o stavební povolení. Většina těchto úřadů bude již součástí stavebního úřadu. Pro ty, kteří nebudou součástí úřadu, bude platit fikce souhlasu.

V případě odvolání bude odvolací orgán rozhodovat sám, zda rozhodnutí obecního stavebního úřadu potvrdí nebo změní, ne zruší nebo vrátí k novému projednání, jako tomu bylo doposud.

Zákon také zavede jen jedno řízení namísto stávajícího územního a stavebního řízení. Vydávat se bude pouze jedno povolení.

V případě, že bude řízení bez problémové, budou dodány veškeré dokumenty včetně souhlasů, budou moci, především stavitelé rodinných domů, využít zrychleného řízení ve lhůtě 30 dnů.

Zákon však musí ještě schválit sněmovna. Pokud vše půjde tak, jak má, očekává se platnost zákona již od ledna 2021.

 

Zdroj:

https://bit.ly/3nurBth
https://bit.ly/34xFA90

ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

Můžete jej využít pri prodeji nemovitosti, dědickém řízení, darování nemovitosti nebo Vás jen zajímá její hodnota. Odhad je bez závazků a zcela zdarma.