Úschova kupní smlouvy a její typy

Mohlo by se zdát, že úschova kupní smlouvy se provádí jen kvůli bezpečnosti pro prodávajícího – omyl. Cílem úschovy kupní ceny je bezpečnost při převodu nemovitosti, jak pro prodávajícího, který má jistotu, že kupující peníze opravdu má a že nedojde k převodu nemovitosti, aniž by pak vůbec prodávající peníze za nemovitost obdržel. Pro kupujícího je to pak jistota v tom, že nedá peníze někomu, kdo by pak převod nemovitosti nedokončil a tím by přišel jak o peníze, tak i o nemovitost.

Kupní cena je tedy v úschově ihned po podpisu kupní smlouvy do doby, než je nemovitost převedena na katastru nemovitostí. Následně je kupní cena vyplacena prodávajícímu (není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak). Do úschovy se ve většině případů dávají také smlouvy, aby během převodu nemovitosti nemohly být zneužity.

Úschovu kupní smlouvy ale standardně nevyužívají všichni. Hlavními důvody jsou čas a náklady. Úschova se musí řešit Smlouvou o úschově, která se sepisuje na základě Kupní smlouvy nebo  Smlouvy o smlouvě budoucí. Peníze pak leží v úschově nějakou dobu, většinou po dobu cca 20 pracovních dní než katastr nemovitost přepíše. Samozřejmě Smlouva o úschově taky něco stojí, tedy je to náklad navíc.

K úschově peněz je možné využít hned několik možností:

  • Notářská úschova je považována za nejlepší, ale je to dáno spíše historickým postavením notářů ve společnosti. Při rozhodování, zda využít notářskou úschovu je nutno brát v úvahu, že notáři dělají různé činnosti a reality nejsou jejich hlavním oborem, na sepsání smlouvy můžete čekat i několik dní a navíc cena není opravdu nízká.
  • Bankovní úschova se začala objevovat s rozmachem hypoték, je taktéž považována za bezpečnou. Cena za úschovu je nižší než u notáře a výhodou je, že úředníci jsou zastupitelní, takže peníze mohou být vyplaceny i v případě např. nemoci. Nevýhodou je, že banka nemůže uchovávat dokumenty.
  • Advokátní úschova je nejflexibilnějším způsobem úschovy a stále bezpečným. Cena za úschovu u advokáta je nejnižší a velkou výhodou je, že pokud advokát připravuje i smlouvy k převodu nemovitosti je celý proces mnohem jednodušší a rychlejší, vzhledem k tomu, že je s danou situací seznámen a může také ověřovat podpisy.
  • Úschova u realitní kanceláře už se téměř nevyužívá. Realitní kanceláře většinou raději využívají právě advokátní úschovy. Výhodou úschovy u realitní kanceláře je to, že je většinou už bez dalších poplatků.

 

Zdroj: https://bit.ly/31GlxS7

ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

Můžete jej využít pri prodeji nemovitosti, dědickém řízení, darování nemovitosti nebo Vás jen zajímá její hodnota. Odhad je bez závazků a zcela zdarma.